Seminar Proposal Tahap I di Tahun 2018

0
12

Jakarta- Hari ini Program Studi Manajemen Pendidikan Islam menggelar Seminar Proposal Tahap I di tahun 2018, di ikuti oleh 25 calon sarjana.
Dalam kesempatan ini, Penguji dipercayakan kepada:

  • Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.
  • Dr. Taufik, M.Si.
  • Dr. Moh Rofiq, M.A.
  • Drs. Aunurrofiq, M.M.
  • Drs. H. Tulus
  • Dr. Duna Izfanna, M.S. Psy.
  • Drs. Tarpin, JM., M.A
  • Nurhadi, M.Pd.