Pendidikan dan Manusia

0
1

12662043_1083547768357123_7791654525603782289_n
pendidikan sangatlah berkaitan dengan kehiduan manusia dengan pendidikan pula manusia akan lebih terarah untuk menggapai kehidupan yang bahagia serta kehidupan yang nyaman dan sentosa. berkaitan dengan penidikan, manusia sangat dianjurkan untuk menradi ilmu pendidikan (pengetahuan) dan kependidikan baik pengetahuan keagamaan, amaupun kepengetahuan tentang kesosialan. islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya agar menuntut ilmu atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya. sebagai mana hadits Rasulullah SAW yang artinya: tuntutlah ilmu kepada kamu sekalian baik laki-laki maupun perempuan.
hadist tersebut sangat menganjurkan kepada kita semua untuk mencari pengetahuan.
ironis memang apabila manusia todak memliki ilmu pengetahuan, sudah pasti kehidupan manusia (yang tidak berpendidikan) tersebut akan tidak jelas arah dan tujuan hipudnya. bukan hanya kehidupan pribadi melainkan kehidupan rumah tangganya serta anak-anak dan cucu-cucnya serta keturunnya.