Harokah(pergerakan), Mahmet II dibalik kesuksesannya

0
16

sultan-turky
800 tahun lamanya konstantinovel masih berdiri tegak serta panglima dan yang dikomandoinya terlihat gagah yang terkesan tidak akan tertandingi oleh kaum muslimin. kota ini yaitu konstantinovel merupkan yang dijanjikan oleh nabi Muhammad SAW akan runtuhnya oleh umat islam sebagai mana, Beliau bersabda “Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.”
[H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335].
dengan hadist diatas para sahabat (setelah wafat Nabi)yang mendengarnya selalu berusaha untuk memperjuangkan serta meneliti dan menganalisa, bagaimana tuk meraihnya.? dari kurun ke kurun umat islam kalah dan tidak mampu lagi menandinginya. konstantinovel dibawah pimpinan Hireaklius waktu itu juga sangat signifikan dalam perkembangan dari berbagai aspek, sibut saja para pasukannya sudah terdidik dengann keras , peralatan senjata api lengkap serta kekayaan untuk membiayai cukup mapan. sehingga sedikit banyak musuh-musuh takut dan gentar unutk melawannya. meski begitu umat islam juga selalu membara api semanagatnya dengan mengingat hadist diatas. sebut saja panglima dan pasukan dizaman muhammad alfatih (mahmet II) mengadakan musyawarah dengan seluruh masyrakatnya untuk memerangi kota konstantinovel itu. meski begitu serta mempersiapkan dan mengrahkan segala isi dari senjatanya dan pasukannya namun mahmet II dan pasukannya kalah dimenangkan oleh Heriaklius. Mahmet II pun selalu berindak (HAROKAH) dan mengevaluasi hasil dari kekalahan itu. selain itu pula Mahmet II juga meminta pendapat dari guru spiritualnya agar konstantinovelpun dapat dialahkan. dapatlah sebuah ide dari dang guru untuk puasa sunnah senin kamis serta selalu sholat berjamaah dengan seluruh pasukannya serta bermunajat agar peperangan tersebut Allah berkahkan dan ridhoi. maka pesan itupun dapat diterimah dan dapat dilaksanakan oleh mahmet II dan pasukannya. maka tejadilah perang besar-besaran bersiteru melawan pasukan konstantinovel. berihari-hari dan berminggu-minggu perang berkecamuk dan wal hasil mahmet II itupun (muhhamd al fatih) memenangkannya. suara bersorak takbir serta gegembiraan dapat dirasakan oleh semua masyarakat turki dan panglimanya.
dari sejarah penaklukan singkat ini dapat kita ambil pelajarannya, bahwa yang di ucapkan oleh Nabi Muhammad SAW insyaallah benar yang memang kata-kata yang bersumber dari wahyu Allah. selain itu pula kita tidak boleh berputus asa bagaimanpun keadaanya serta kita harus dan selalu berjuang dan memperbanyak HAROKAH/tindakan karena HAROKAH akan mendatangkan BERKAH.
biografi singkat MAHMET II, sang penakluk.
Muhammad II (Arab: محمد الثانى) juga dikenali dengan Muhammad al-Fatih iaitu daripada kata terbitan “al-fath” (الفاتح) seperti Surah al Fatihah beerti surah pembukaan atau “Pembuka yang besar” yang dilahirkan pada 30 Mac 1432 di Edirne dan meninggal dunia pada 3 Mei 1481 di Hünkârcayırı, berdekatan Gebze.

semoga bermanfaat.