Energi Harokah I

0
8

Dalam literatur sejarah peradaban islam, tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu dijadikan ‘itibar teruntuk kepada kita serta untuk generasi kita, peperangan pada zamannya rasul misalnya dimana disana ada peperangan badar, uhud, khondak, dan sabagainya. Rasulullah dan pasukan-pasukannya tentu banyak bergerak dan brtindak untuk mengatur dan mencari strategis dalam memenangkan peperangan melawan tentara dan panglima kaum kafir quraisy. Berkaitan dengan hal itu semua tentunya Nabi Muhammad SAW banyak melakukan segala hal, mislanya Nabi mengabsen para sahabatnya serta menanyakan kabar baik dan sakitnya seusai sholat subuh berjamaah, memberikan pelajaran agama agar senantiasa selalu yakin dengan agama islam yang dianutnya, agar selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan hidup yanmg ada di dunia, selain itu Nabi Muhammad juga memberikan pelajaran dimana pelajaran yang datang langsung dari Allah baik itu pelajaran tentang kebesaran Allah, keistimewaan dalam berjihad disisi Allah maupun pelajaran yang sudah dirasakan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Ini semua sebuah bentuk HAROKAH atau tindakan baik yang diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya agar senantiasa para sahabatnya tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan agama Allah yang sudah dijanjikan surga dalam melawan.
Dengan semua yang Nabi MumamadSAWbewrikan kepada para sahabat menghasilkan kemenangan-kemenangan yang banyak diraih serta dari pihak kafir qurais banyak berbindong-bondong masuk barisan yang diridhgoi Allah WST, yaitu islam rahmatan lilalamin.